Evropský unikát-dřevěné potrubí

Přivaděč vede pod skluzem bezpečnostního přelivu a dále převážně po povrchu.Jeho průměr je 2 m a délka cca 1280m Samostatné potrubí je v délce 48,8 m ocelové, 377,3 m železobetonové a v délce 854,3 m dřevěné. které je provedeno z dýh 8 cm silných, stažených ocelovými obručemi. Jde o evropský unikát.

 

Fotodokumentace 

Původní potrubí

Demontáž potrubí