Historie sečského sboru.

    Dnem vzniku sečského sboru je 2. březen 1878. Sbor sdružoval 29 činných, 30 přispívajících a 6 zakládajících členů. Obhospodařoval jednu dvoukolovou stříkačku a 60 m hadic, jistý počet bouracího a ochranného náčiní. Sbor měl na svou dobu poměrně dost mecenášů. Tak např. kníže Auersperg daroval 50 zl, nasavrcké zastupitelství 30, peněžní ústav Riunione Adriatica di Sicurta 25, obec 60 zl a k tomu stříkačku. Velitelem sboru se stal městský lékař Václav Čermák.

    Hasiči ze Seče se obrátili o podporu na samotného císaře. Z Víně dostali v roce 1881 podporu 50 zl. Za získané peníze postupně nakupovali výzbroj, hadice, sekyry, přilby a obleky. Koupí velké ruční čtyřkolové stříkačky v roce 1893 (od firmy Smékal) za 950 zl se sbor zadlužil. Částku splácel až do roku 1903. Výcvik vedl zkušený a osvědčený cvičitel na Chrudimsku František Vilímek téměř každodenně. Hlavně divadelní odbor se od roku 1885 snažil častým představeními uplatit dluh na stříkačce. Do začátku první světové války zakoupil sbor ještě dvě malé berlovky a dvě stříkačky velké. Během války doplnili sbor mladí, a to 15 chlapců a 18 dívek. Dobře se v práci osvědčili.

    Oživení spolkového života v republice znamenalo rozdělení sboru do čet a významnou činnost projevoval samaritánský oddíl. V roce 50. výročí trvání sboru (1928) svolala do Seče nasavrcká župa svůj sjezd. Novou stříkačku si sbor pořídil v roce 1931 (motorovou) a o rok později dostavěli novou požární zbrojnici.

    V roce 1974 vznikl oddíl Mladých požárníků a požárníci zahájili pravidelnou práci s mládeží. V roce 1975 bylo sečským požárníkům přiděleno auto DVS 12-AV 30 a svépomoci si postavili novou zbrojnici. V základní organizaci pracovalo 42 mužů, 10 dorostenek a 10 mladých požárníků. (foto)

(Převzato z - " Příspěvky k dějinám požární ochrany v okrese Chrudim", r.vydání 1990)